tcnik.info

 

Totes les bases de patents

 


El conjunt dels invents patentats constituïxen la major col·lecció d'informació tècnica. S'ordena per criteris tècnics i funcionals, de lo general a lo particular, mitjançant sistemes de classificacions de patents. Els camps de recerca de les bases de patents permeten combinar varis paràmetres: títol, resum, inventor, nº patent, classificació, data, etc. S'utilitzen cometes per als noms compostos de més d'una paraula (ex. "hydrogen engine", "coca cola"). Els operadors lògics (AND, OR, NOT) es fan servir entre paraules claus en els camps. Fer servir paraules claus n'anglès. La major part de les patentns s'escriuen o es traduïxen l'anglès. Quan trobem una patent semblant a l'idea que cerquem ens fixem en la classificació i l'utilitzem per a afinar la recerca introduint-la al camp CIP (Classificació Internacional de Patents). Aquesta es pot fer servir truncada per a augmentar el nombre de resultats.

 

Algunes bases de patents

 

patentscope


 


 


L'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual gestiona, sota el tractat de cooperació mundial, patents PCT que permeten escollir un o més països per a protegir la invenció.

Configuració per a mostrar figures en la llista de resultats:

Opciones --> Mostrar opciones --> Respuesta --> (en Campo de resultados) validar casilla de Imagen y Enviar
GooglePatentSearch 

GooglePatent conté patents i models d'utilitat d'EEUU.

 

espAcenet
 


Espacenet és la base de patents europea. Conté documents de tot el món, d'alguns només disposa d'un resum i de referències bibliogràfiques.

Els dos primers dígits del nombre de patent corresponen al país en l'organització del qual podem trobar el document complet.

 


 

 


JapanPatentOffice

 

 

L'oficina japonesa oferix servei de traducció a l'anglès.

Per a veure les patents s'ha d'afinar la recerca a menys de 1000 resultats.

<<