tcnik.info

 

Patents Mondials The PCT Applicant's Guide

LEGISLACIÓ

LLEIS DE TOT EL MÓN

 

Extractes:

Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual
Artículo 1. La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación... Los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra.

Reglamento para la aplicación de la Ley de Patentes
Artículo 9. 1. La superficie útil de las hojas que contengan los dibujos no se debe exceder de 26,2 por 17 centímetros. Las hojas no contendrán marco alrededor de su superficie útil ni alrededor de la superficie utilizada. Los márgenes mínimos serán los siguientes:
Margen superior: 2,5 centímetros. Margen izquierdo: 2,5 centímetros. Margen derecho: 1,5 centímetros. Margen inferior: 1 centímetro.

Ley de Patentes
ARTICULO 162 1. LA PERSONA QUE, DESEANDO OBTENER UNA PATENTE PARA UNA INVENCION PROPIA, CAREZCA DE MEDIOS ECONOMICOS PODRA SOLICITAR QUE LE SEA CONCEDIDA SIN NECESIDAD DE SATISFACER TASAS DE NINGUNA CLASE. PARA ELLO DEBERA PRESENTAR, JUNTO A LA SOLICITUD DE PATENTE, LA CORRESPONDIENTE DECLARACION DE CARENCIA DE MEDIOS ECONOMICOS, ACREDITADA CON LA DOCUMENTACION QUE SE EXIJA REGLAMENTARIAMENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les patents descriuen invencions; es publiquen a les bases de patents i concedeixen drets d'explotació. Aquestes invencions són solucions industrials, productes i procediments, i millores i perfeccionaments dels mateixos.

Dret defensiu: La patent concedeix el dret d'excloure a uns altres de la fabricació, utilització o introducció de la invenció en el comerç durant 20 anys, després l'objecte d'invenció pot comercialitzar-se lliurement. El Model d'Utilitat protegeix invencions amb menor rang inventiu, la durada de la protecció és de 10 anys des de la presentació de la sol·licitud.

La patent pot ser nacional o internacional. El primer any les patents nacionals té prioritat internacional, la qual cosa permet estendre la protecció a altres països després del període de prioritat. Si durant aquest període no s'estén la protecció, es permet la comercialització de la invenció en tots els estats on no s'hagi protegit. Es pot comercialitzar dins d'unes fronteres invents protegits fora, però no es poden patentar, ja que es requereix novetat a la invenció.

Anteriorment als tractats internacionals, la protecció internacional de les invencions requerien una patent per país. Actualment les patents internacionals simplifiquen la protecció a diversos països en una sola patent. Exemples de patents internacionals són l'europea i la mundial (PCT).

La Patent Europea de l'Oficina Europea de Patents té cobertura fins en 38 estats, però les patents solament poden presentar-se en alemany, francès o anglès.

La sol·licitud de patent mundial PCT, gestionada per l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual, té cobertura de fins en 148 estats. La sol·licitud pot presentar-se en àrab, xinès, Inglés, francès, alemany, japonès, coreà, portuguès, rus o espanyol.

 

 

<<